Забавления

България е страна с хилядолетна история, за което свидетелстват множеството останки от некрополи, антични градове, гробници.

Най-старото златно съкровище в света е намерено не в Шумер, а в България, в един енеолитен некропол, открит до град Варна през 1972 г. Съкровището има изключителна стойност, защото учените го датират от VI хил пр.н.е.

Научи повече за тях!


Панагюрско златно съкровище е тракийски античен златен сервиз за пиене, състоящ се от девет златни съда с общо тегло 6,164 кг и е открито на 8 декември 1949 г. на 2 км от гр. Панагюрище.

Принадлежало е на неизвестен владетел на племето одриси от края на IV и началото на III в. пр.н.е. и е било използвано за религиозни церемонии. В стила и украсата му се съчетават тракийски и елински влияния.

Научи повече за тях!


Щедрата природа е привлякла в земите на България човека от най-дълбока древност. В продължение на хиляди години те са населявани от будни, смели, свободолюбиви, талантливи племена и народи, пише в сп. Будител ст.н.с. д-р Георги Китов.

Носители на забележителна праисторическа култура, чието влияние се разпростира далеч на запад и север, те са творци и на първите в историята на човечеството златни предмети.

Научи повече за тях!Facebook

Разгледай нашата страница!

Портфолио

Загадките на египетските пирамиди

Видео споделяне

Златните съкровища