Варненски некропол

Варненският халколитен некропол е открит през 1972 г. в района на Варненското езеро и е датиран в края на V — началото на IV хил. преди Христа. Смята се, че находките от "Варненското злато" е най-старото технологично обработено злато в Европа и света, причислявано към т. нар. Култура Варна (4400 - 4100 г. пр. Хр.).

При прокопаване на канал в близост до Варненското пристанище на площ от около 7500 кв.м. са разкрити 294 гроба от халколита (енеолита), някои от които се оказват от изключително значение за българската археология. Некрополът е разкопаван от археолога Иван Иванов в продължение на 15 години

Сред многото гробове се отличават няколко с изобилие от златни предмети. Този факт показва, че в тази ранна епоха на усвояване на металообработването, на Балканите вече са съществували наченки на държавно образование и се е появила царската институция.

Погребенията със златни находки са два вида — в единия присъстват човешки останки (скелет), а в другия — отсъстват.

Скелетите са изпънати (предимно мъжки погребения), или свити на една страна скелети, при които коленете се опират в лактите. Третият вид, без тленни останки, се наричат в археологията „кенотафи“ или „символични погребения“. По количеството на намерените предмети и украшения, гробовете също могат да се разделят на три вида – от изключително богати, до няколко дребни предмета около скелета.
От разкопаните до сега около 7500 кв.м. са разкрити 294 гроба и над 3000 златни предмета изработени с много вкус и с тегло около 6,5 кг. В археолозите откриват три различни типа погребения.


При прокопаване на канал в близост до Варненското пристанище са разкрити 294 гроба от халколита, някои от които се оказват от изключително значение за българската археология.


Facebook

Разгледай нашата страница!

Портфолио

Загадките на египетските пирамиди

Видео споделяне

Златните съкровища