Златните съкровища на България

  1. Кога е открито Луковитското съкровище?

 • 1957 г.
 • 1953 г.
 • 1987 г.

  2. Кое е най-голямото съкровище, открито в България?

 • Вълчитрънското съкровище
 • Панагюрското съкровище
 • Рогозенското съкровище

  3. Случайно ли е открито Летнишкото съкровище?

 • Не
 • Да
 • Няма сведения за откриването на Луковитското съкровище

  4. В кой музей е златната маска на цар Терес?

 • В Лувър в Париж
 • В Историческия музей в София
 • В Археологическия музей в София

  5. Кой е най-забележителният гроб от Варненския некропол?

 • Гроб №43
 • Гроб №73
 • Гроб №47

  6. Кога е открито Боровското съкровище?

 • 1978 г.
 • 1983 г.
 • 1974 г.


   Резултат:   Верни отговори:

   

Facebook

Разгледай нашата страница!

Портфолио

Загадките на египетските пирамиди

Видео споделяне

Златните съкровища