Луковитско съкровище

Открито е случайно през 1953 година край Луковит. Състои се от две групи предмети - пластинки, апликации за конско снаряжение и съдове.

Предметите са изработени от сребро като на места някои от тях са позлатени с цел подсилване на художествените образи и за подчертаване на украсата.

Фиалите и купата са богато украсени с орнаменти изобразяващи растителни форми, човешки глави и други художествени елементи.

По пластинките апликации често се срещат изображения на животни: лъв, грифон, куче, елен и др. Срещат се и изображения на конници, които са много характерни за тракийското изкуство.

На две пластинки от луковитското съкровище е изобразен лъв нападащ елен паднал на колене под тежестта на хищника. В трета пластинка двама конници преследват лъвове, които вече застигнати падат под копитата на конете.

Тези сцени в тракийското изкуство имат и определен социален смисъл. Те са свързвани с възвеличаване на царската власт.
Владетелите и техните дружини разпространявали с всички възможни средства легендите за необикновения си божествен произход...


Една от най-големите и най-пищно украсени фиали от Луковитското съкровище е, за съжаление, в много лошо състояние...


Facebook

Разгледай нашата страница!

Портфолио

Загадките на египетските пирамиди

Видео споделяне

Златните съкровища