Летнишко съкровище

Откриването на съкровището от Летница става съвсем случайно. Работници от земеделското стопанство копаели в двора в основите на стопанска сграда. Така те попаднали на бронзов съд, обърнат с устието надолу, и когато го вдигнали, намерили в него много малки сребърни предмети, които по-късно си поделили. Но дали е било прибрано всичко открито, е трудно да се каже.

В съкровището правят впечатление красиво орнаментирани пластини от сребро с позлата.

Част от тези апликации очевидно са украсявали конска сбруя. Конят, слънчев символ според вярванията на траките, е бил на почит при тях.

Специалистите определят възрастта на съкровището от Летница - ІV в. пр. н. е., и то се вписва сред най-ценните тракийски реликви, намерени в нашите земи.

Образите и сцените, претворени върху находките, разказват за митологията и живота на траките. Сребърните предмети са правоъгълни или с неправилна форма и на тях са изобразени много интересни митологични сцени.
Откриването на съкровището от Летница става съвсем случайно.


Една част от намерените в бронзовия съд апликации са от този тип, но...


Facebook

Разгледай нашата страница!

Портфолио

Загадките на египетските пирамиди

Видео споделяне

Златните съкровища